TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Xác định đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Sở Công Thương trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Đảng bộ Sở Công Thương triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 243-KH/ĐUK ngày 11/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.

 Thời gian qua, Đảng ủy Sở Công Thương đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội các chi bộ diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra. Đến nay, các chi bộ đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Đảng bộ Sở Công Thương, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và đã được Đảng ủy Sở Công Thương thông qua.

Theo kế hoạch của Đảng bộ Công Thương, thời gian diễn ra đại hội của 04 chi bộ trực thuộc là từ ngày 12/3 – 20/3/2020, cụ thể: Chi bộ 1 là ngày 12/3; Chi bộ 2 là ngày 18/3; Chi bộ 3 là ngày 19/3; Chi bộ 4 là ngày 20/3.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2022 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212