TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ktccnccmctv 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đoàn công tác kiểm tra tại CCN Chiềng Châu, huyện Mai Châu

Từ ngày 22/11 – 28/11/2019, đoàn công tác của Sở Công Thương do đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện đi kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          Theo quy hoạch điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 09/12/2015, đến năm 2020, tỉnh Hòa Bình quy hoạch 21 CCN với tổng diện tích 679,57 ha. Đến nay, có 16/21 CCN  trong quy hoạch đã được UBND tỉnh quyết định thành lập với tổng diện tích 487,57 ha. Các CCN được UBND tỉnh giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN gồm 07 CCN.

Qua kiểm tra và làm việc với đại diện Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhìn chung tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng các CCNcó nhiều chuyển biến tích cực; phương pháp tiếp cận và quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư vào các CCN của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Số lượng dự án đầu tư thứ cấp đăng ký tại CCN tăng, điển hình một số dự án có quy mô vốn và diện tích thuê đất lớn tại các CCN cơ bản được đầu tư hạ tầng như CCN Phú Thành II, huyện Lạc Thủy (hiện nay đã có 4 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư). Bên cạnh đó, các dự án đầu tư trong CCN đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương theo hướng công nghiệp hóa.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Số dự án đầu tư vào các CCN đạt kết quả chưa cao, vốn đăng ký đầu tư nhỏ, chưa thu hút được dự án đầu tư lớn. Hạ tầng ngoài hàng rào CCN chưa được quan tâm, chú trọng đầu tư; có nhiều CCN chưa triển khai đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng chậm, quỹ đất sạch để thu hút đầu tư chưa nhiều. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém chủ yếu là do ảnh hưởng bởi việc thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công, giảm chi tiêu ngân sách,...một sốchủ đầu tư hạ tầng CCN hạn chế về năng lực, tài chính hoặc với các lý do khác dẫn đến tiến độ đầu tư hạ tầng chậm, kéo dài như : CCN Trung Mường, CCN Yên Mông; Thậm chí có dự án không có khả năng triển khai đầu tư cần phải bị thu hồi.Một số quy định, hướng dẫn của Trung ương ban hành chậm (hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch), thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong CCN...nên việc ban hành, áp dụng các quy định, hướng dẫn còn chưa kịp thời, đôi khi còn lúng túng.

Kết thúc kiểm tra, đoàn công tác đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh xem xét giao cho cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, trên cơ sở đó chỉ đạo đôn đốc đấy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN hoặc cho thu hồi một số dự án chậm tiến độ cũng như dự án không có khả năng triển khai đầu tư như CCN Trung Mường, huyện Kỳ Sơn. Đồng thời, UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển hạ tầng các CCN theo Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh; Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212