TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Ngày 07/11/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị xem xét đầu tư hệ thống lưới điện cấp điện riêng cho Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Hòa Bình và Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp (chủ đầu tư).

             Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà hiện đang được cấp điện từ đường dây 22 kV lộ 475, riêng Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam được cấp điện từ lộ 472 trạm 110 kV Hòa Bình (E10.1). Tuyến đường dây 22 kV lộ 475 ngoài việc cấp điện cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp còn cấp điện cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân khu vực phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình và cấp điện dự phòng cho đường dây 22 kV lộ 473 E10.1. Vì vậy gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

       Hiện nay Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà đã thu hút đầu tư được 03 dự án với nhu cầu sử dụng điện đến năm 2025 là 11,4 MVA. Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp đang tiến hành khảo sát và đề nghị được đầu tư đường dây 22 kV từ trạm biến áp 110 kV Hòa Bình cấp riêng cho khu công nghiệp, tuy nhiên hiện tại trạm này có 09 ngăn lộ 22 kV đã sử dụng hết.

       Sau khi xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa và ý kiến đóng góp của các đại biểu, hội nghị xác định việc đầu tư hệ thống lưới điện cấp điện riêng cho Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà là rất cần thiết. Căn cứ vào hệ thống các văn bản quy định chính sách đầu tư của tỉnh, hội nghị thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư hệ thống lưới điện cấp điện riêng cho Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà và đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn để Công ty Điện lực Hòa Bình đầu tư mở rộng ngăn lộ 22 kV tại trạm 110 kV Hòa Bình. Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hòa Bình về việc tổng hợp đăng ký phụ tải, dự báo nhu cầu phụ tải và lập kế hoạch đầu tư phát triển điện lực các năm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình căn cứ công suất đăng ký sử dụng và tiến độ đầu tư đường dây 22 kV cấp riêng cho khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, khảo sát hiện trạng thuộc phạm vi cấp điện của trạm 110 kV Hòa Bình; kịp thời báo cáo, đề xuất Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về tình hình vận hành lưới điện, kế hoạch đầu tư và các giải pháp đảm bảo cấp điện cho Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà.Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc với Công ty Điện lực Hòa Bình để thống nhất công suất sử dụng, tiến độ đầu tư đường dây 22 kV cấp riêng cho khu công nghiệp để đảm bảo đồng bộ với tiến độ đầu tư mở rộng ngăn lộ 22 kV trước ngày 30/11/2019; tổng hợp đăng ký phụ tải, dự báo nhu cầu phụ tải gửi Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hòa Bình trước ngày 01/6 hàng năm.

 

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

 

 

 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212