TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 7 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
kkocopmh 
 Đại diện Sở Công Thương các tỉnh phía Bắc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP vào điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP

Ngày 01/11/2019, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Vụ Thị trường trong nước, Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị “Kết nối các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP khu vực miền Bắc” thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

       OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu tích cực. Vùng nông thôn cả nước hiện có trên 6.000 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, trong đó có 3.126 doanh nghiệp tổ chức sản xuất 4.823 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm, gồm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí, du lịch - dịch vụ nông thôn.

Tại hội nghị đã quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, phát triển làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hội nghị cũng là cơ hội chia sẻ khó khăn, trở ngại của các doanh nghiệp, đơn vị trong quá trình sản xuất các sản phẩm OCOP. Các chuyên gia sẽ tư vấn, chia sẻ trực tiếp cho các doanh nghiệp về kinh nghiệm xây dựng phát triển thương hiệu cho các đặc sản của địa phương; hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, đại diện Sở Công Thương các tỉnh phía Bắc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP vào điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP. Các doanh nghiệp phân phối sản phẩm, hệ thống siêu thị ký kết biên bản ghi nhớ giao thương  với các hộ sản xuất, các HTX để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và tiêu thụ phục vụ người dân trong nước và từng bước hướng tới thị trường nước ngoài.

Nguồn: phòng Quản lý công nghiệp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212