TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hngbnq319 
 Sở Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban ngành quý III năm 2019

Ngày 08/10/2019, tại huyện Kim Bôi, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban ngành quý III năm 2019. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Giám đốc Sở Công Thương; về phía UBND huyện Kim Bôi có đồng chí Đới Văn Chinh - Phó Chủ tịch Thường trực. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin hội nghị.

            Trong 9 tháng năm 2019, Sở Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của ngành, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nội dung nhiệm vụ theo các kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý và tạo môi trường thuận lợi thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2019 đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ, thực hiện 71,7% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 23.734 tỷ đồng tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 75% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng tăng 2,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 622,808 triệu USD so với cùng kỳ tăng 36,2%, thực hiện 78,84% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa đạt 592,092 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 38,27%, thực hiện 79,16% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ đạt 30,719 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 5,73%, thực hiện 73,13% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 429,715 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 20,93%, thực hiện 67,67% kế hoạch năm.

3 tháng cuối năm, Sở Công Thương đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng cuối năm phấn đấu ước đạt 10.597 tỷ đồng, cả năm đạt 37.397 tỷ đồng thực hiện 100% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 7.928 tỷ đồng, cả năm ước đạt 31.662 tỷ đồng thực hiện 100,01% so với kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 169,092 triệu USD, cả năm đạt 791,9 triệu USD thực hiện 100,24% so với kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu phấn đấu đạt 205,285 triệu USD, cả năm ước đạt 635 triệu USD thực hiện 100% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo trong đó tập trung đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của ngành trong 9 tháng năm 2019 và đề ra một số giải pháp để khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương Vũ Xuân Khải đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngành sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tổ chức thành công Tuần lễ giới thiệu “Sản phẩm cây ăn quả có múi và nông, thủy sản an toàn, chất lượng tỉnh Hòa Bình năm 2019” tại Siêu thị Big C Hà Nội. Theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu mặt hàng, chủ động có phương án đảm bảo cung cầu hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là ở các dịp cao điểm, cuối năm. Phối hợp triển khai các thủ tục điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp thuộc Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Nâng cao chất lượng nguồn điện, đảm bảo cung cấp an toàn, ổn định và liên tục. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công khai thác khoáng sản trên địa bàn. Triển khai chương trình hành động thực thi Hiệp định CPTPP, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường, chuẩn bị thủ tục, nguồn hàng hóa xuất khẩu sang thị trường các nước CPTPP.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212