TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
xxtlccnxr 
 Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thống nhất đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập CCN xóm Rụt và đề xuất giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

             Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 04/10/2019, tại UBND huyện Lương Sơn, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị xem xét thành lập CCN xóm Rụt và đề xuất giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Bùi Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; UBND huyện Lương Sơn; UBND xã Tân Vinh; Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh.

         CCN xóm Rụt, huyện Lương Sơn nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. CCN với diện tích đề nghị thành lập là 74,5ha; tổng mức vốn đầu tư hạ tầng CCN (tạm tính) bằng nguồn vốn của chủ đầu tư là 459,159 tỷ đồng.

Sau khi xem xét các hồ sơ, kiểm tra thực địa và ý kiến đóng góp của các đại biểu, hội nghị thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập CCN xóm Rụt, huyện Lương Sơn và giao Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN này. Sau khi  được UBND tỉnh quyết định thành lập CCN và giao chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xác định gianh giới CCN trong quá trình lập quy hoạch chi tiết để không chồng lấn với các công trình, dự án khác, thực hiện thủ tục đầu tư cũng như triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định.

Nguồn: phòng Quản lý công nghiệp 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212