TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dtbqlda 
 Ban Quản lý dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình thuộc Sở Công Thương tổ chức mở thầu gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 thuộc tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2020

           Ngày 14/10/2019, Ban Quản lý dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình thuộc Sở Công Thương tổ chức mở thầu gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 thuộc tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2020. Chủ trì mở thầu: Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu), phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) và 08 nhà thầu có hồ sơ dự thầu. 

           Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2020 sử dụng vốn ODA do EU tài trợ  được thực hiện với mục tiêu giúp người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được sử dụng điện để sản xuất và sinh hoạt; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất và thu hẹp dần khoảng cách phát trin trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững góp phần thúc đy phát trin kinh tế - xã hội của địa phương. Tiểu dự án được chia làm 03 gói thầu và có quy mô đầu tư: Chiều dài đường dây trung áp là 10,528 km, 14 trạm biến áp, tổng dung lượng lắp đặt là 1.995 KVA, chiều dài đường dây hạ áp là 63,172 km, tổng số công tơ là 1.320 chiếc.

  Tại buổi mở thầu, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đúng các quy định, trình tự đóng, mở thầu theo đúng Luật Đấu thầu năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Buổi mở thầu kết thúc vào lúc 13h15’ cùng ngày.

Nguồn: phòng QLĐT&HTQT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212