TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
vaninsachi 
 Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Công ty cổ phần INCA Việt Nam

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020, ngày 04/9/2019, Đoàn công tác của Sở Công Thương do đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực tế tại 05 cơ sở công nghiệp nông thôn có hồ sơ đề án khuyến công đề nghị thẩm định cấp cơ sở. Cùng tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp.

          Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác xác định có 04 đơn vị đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị với giá trị đầu tư lớn và sử dụng nhiều lao động nông thôn, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương; nội dung đề án khuyến công phù hợp với các quy định hiện hành, đủ điều kiện thẩm định cấp cơ sở, báo cáo đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020 gửi Cục Công Thương địa phương theo quy định.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212