TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
skctd619ty 
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

           Ngày 11/7/2019, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

       Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sở Công Thương đã triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Đảng. Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 và hội nghị học tập quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, đúng quy định. Làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực công thương. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, tiến độ triển khai đảm bảo theo kế hoạch.

Tại hội nghị, đại diện các Chi bộ trực thuộc đã thảo luận xung quanh các vấn đề: Lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũng đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Đảng bộ Sở Công Thương trong 6 tháng đầu năm  2019. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2019 toàn Đảng bộ Sở phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, một số nội dung trọng tâm về công tác Đảng cần được quan tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng đảng viên của năm 2019; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động và tham gia xây dựng Đảng; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt tại các chi bộ.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212