TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
htqd11619 

Đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Ngày 11/6/2019, Đảng ủy S Công Thương t chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Tới dự và truyền đạt nội dung các Quy định và Chỉ thị, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

        Hội nghị đã được đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Quy định và Chỉ thị như: Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Việc tổ chức học tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ; đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyền hóa" trong cán bộ đảng viên. Đồng thời, việc học tập cũng góp phần thực hiện tốt công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212