TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
shccnlsh 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Ngày 18/4/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị xem xét việc điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đối với cụm công nghiệp Hòa Sơn và cụm công nghiệp và dịch vụ Vitaco. Chủ trì hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, UBND huyện Lương Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Việt Nam.

       Cụm công nghiệp Hòa Sơn và cụm công nghiệp và dịch vụ Vitaco thuộc huyện Lương Sơn nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nhưng hiện nay khu vực xung quanh dự án 02 cụm công nghiệp này dần chuyển thành trung tâm sinh sống của người dân, việc xây dựng cụm công nghiệp tại đây sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu vực dân cư; hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp triển khai đến nay chưa đầu tư xây dựng hoàn thành docông tác giải phóng mặt bằng kéo dài; việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất tại cụm gặp rất nhiều khó khăn; việc kết nối giữa hai cụm công nghiệp này với các cụm khác không thuận lợi; thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư gặp khó khăn.Theo quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định thị trấn Xuân Mai và Hòa Lạc là đô thị vệ tinh; 02 cụm công nghiệp này hiện nay nằm khoảng giữa hai khu đô thị như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo môi trường sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận khi các cơ sở công nghiệp thuộc hai cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Vì vậy, UBND huyện Lương Sơn có tờ trình báo cáo UBND tỉnh đề nghị đưa 02 cụm công nghiệp này ra khỏi quy hoạch. Do đó UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất báo cáo UBND tỉnh xem xét việc này.

Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến đóng góp của các đại biểu, hội nghị thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh đưa cụm công nghiệp Hòa Sơn và cụm công nghiệp dịch vụ Vitaco ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Việt Nam là đơn vị chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 02 cụm công nghiệp này có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước tiền hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.

Nguồn: phòng Quản lý công nghiệp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212