TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
gutf19 
 Lãnh đạo các cơ quan trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019

Ngày 28/3/2019, Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức hội nghị Giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lý Thị Hồng – Phó Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo 06 Sở trong Khối, gồm: Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ của Khối trong năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2019 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm” thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Các nội dung thi đua bao gồm: Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Hướng trọng tâm của hoạt động khoa học và công nghệ vào thúc đẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Thi đua đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hội nghị phát động các phong trào thi đua trong Khối nhằm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2019. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212