TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ttgdk 
 Đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề

           Ngày 01/3/2019, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Tiến Dũng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ. Tới dự và truyền đạt nội dung chuyên đề, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

         Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, Hội nghị đã được đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề, bao gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức học tập chuyên đề nhằm tăng cường ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần tự giác, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng chuyên môn, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2018 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212