TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 7 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
ccndccm 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

         Ngày 31/01/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Chủ trì Hội nghị đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, UBND thành phố Hòa Bình, UBND xã Dân Chủ, UBND phường Chăm Mát, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hòa Bình.

          Cụm công nghiệp Chăm Mát-Dân Chủ, thành phố Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình. Cụm công nghiệp này có chức năng sản xuất sản phẩm công nghiệp đa ngành của địa phương có quy mô vừa và nhỏ bao gồm: Các dự án đầu tư công nghiệp có trình độ công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong các nhóm ngành công nghiệp cơ khí, sản xuất kim loại, điện tử... Thu hút các dự án tạo việc làm cho lao động địa phương như may mặc, da giày, chế biến nông sản, thực phẩm xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ...

 Sau khi xem xét hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, năng lực của đơn vị đăng ký đầu tư và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Hội nghị thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hòa Bình làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Chăm Mát-Dân Chủ, thành phố Hòa Bình.

Nguồn: phòng Quản lý công nghiệp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212