TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tkktdn2018 
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Khối thi đua phát biểu tại Hội nghị

Ngày 08/01/2019, Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Khối thi đua; Giám đốc các Sở thuộc Khối thi đua gồm: Giao thông vận tải, Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

         Năm 2018, các đơn vị trong Khối đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực công tác của mình. Cụ thể như: Phát động rộng rãi phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đồng thời, đã xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân. Kết quả: 01 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2016-2018; giới thiệu điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua “tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; “tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016 – 2018”. Về công tác khen thưởng, thực hiện khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đúng quy định. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng thực hiện, trong năm có 03 Sở có đề tài khoa học cấp tỉnh, 03 Sở có sáng kiến cấp tỉnh và 06 Sở có sáng kiến cấp cơ sở.

Năm 2019, để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Phát hiện bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212