TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hnhtnq012019 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

            Ngày 10/01/2019, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập triển khai, thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ. Tới dự và truyền đạt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

          Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, Hội nghị đã được đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt 03 nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, gồm: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Thông qua Hội nghị đã giúp cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương hiểu sâu sắc và nắm vững những nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212