TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
kdldtt2018h 
 Đồng chí Phạm Tiến Dũng - TUV, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

        Ngày 26/12/2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kiểm điểmđối với tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng - TUV, Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy (Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ. Về phía Sở Công Thương có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Công Thương; Trưởng các phòng chuyên  môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

         Năm 2018, dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao. Lãnh đạo Sở đã kịp thời triển khai và giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá. Trên thị trường hàng hóa và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc, trong các hoạt động và các mặt công tác của ngành đều được tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đưa ra bàn bạc, xem xét công khai, dân chủ. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 253-KH/ĐU ngày 07/3/2018 về Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 160-CTr/ĐU ngày 20/01/2017 của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xác định việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thực hiện tốt…Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thểLãnh đạo Sở còn một số hạn chế, thiếu sót,báo cáo đã chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục tồn tại trongthời gian tới.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Công Thương năm 2018 tập trung đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Từng đồng chí Lãnh đạo Sở đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình thẳng thắn, không né tránh hoặc thoái thác trách nhiệm, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau phần kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở, các đại biểu đã tham gia các ý kiến đóng góp bổ sung vào các giải pháp, biện pháp thực hiện đểkhắc phụcnhững khuyết điểm.

Phát biểu kết luận Hội nghị,đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Tiến Dũngthay mặt tập thể Lãnh đạo Sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tập thể và các cá nhân trong Đảng bộ Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách gắn với sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212