TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
shlkjh 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 15/11/2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thẩm định thống nhất ý kiến, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông (khu 1) xóm Yên Hòa 1, Yên Hòa 2, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Chủ trì Hội nghị đồng chí Bùi Xuân Hùng –Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; UBND thành phố Hòa Bình; Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Thành.

        Cụm công nghiệp Yên Mông, thành phố Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt thành lập tại Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 về việc thành lập Cụm công nghiệp Yên Mông, thành phố Hòa Bình; trong đó Cụm công nghiệp Yên Mông (Khu 1) tại xóm Yên Hòa 1, Yên Hòa 2, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 20/12/2016. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm tập trung các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp, đảm bảo môi trường, tạo sự phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố.

 Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Thành về đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Mông (Khu 1) nói trên. Hội nghị thảo luận và thống nhất đề xuất UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Thành có trụ sở tại khu 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông (Khu 1) tại xóm Yên Hòa 1, Yên Hòa 2, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Thành hoàn thiện báo cáo đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy định gửi về Sở Công Thương.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212