TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tdnqthd 
 Đồng chí Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu tại Hội nghị

         Nhằm nâng cao hiệu quả và kịp thời cập nhật các văn bản sửa đổi, bổ sung về công tác khuyến công cho các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện hoạt động khuyến công tại địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, ngày 26/10/2018, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2018.Đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính; Lãnh đạo Sở Công Thương, các phòng chuyên môn, Trung tâm Khuyến công, cán bộ phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

         Tại Hội nghị, các đại điện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã thông tin đến đại biểu tham dự những điểm mới, nổi bật của các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương như: Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BCT ngày 05/7/2018 về việc hợp nhất Thông tư số 26/2014/TT-BCT và Thông tư số 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT ngày 23/7/2018 về việc hợp nhất Thông tư số 36/2013/TT-BCT và Thông tư số 17/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, chủ trì Hội nghị  Ngô Quang Trung đề nghị các địa phương sớm xây dựng và thực hiện các đề án khuyến công quốc gia đã được giao đảm bảo đúng quy định về nội dung, thành phần hồ sơ và tiến độ các đề án; rà soát các văn bản quản lý hoạt động khuyến công tại địa phương để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp đối với hoạt động khuyến công, nhất là các điểm mới đã được nhấn mạnh tại Hội nghị.

 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212