TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cbqhtm2018 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 27/9/2018, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông và Vận tải, Khoa học và Công nghệ; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương; Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đơn vị tư vấn lập dự án Quy hoạch; phóng viên Báo Hòa Bình và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin Hội nghị.

            Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chung là xây dựng, phát triển thương mại nội địa theo hướng hiện đại, đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Mục tiêu cụ thể đề ra là giá trị gia tăng thương mại năm 2020 đạt 1.250 tỷ đồng, năm 2025 đạt 1.770 tỷ đồng, năm 2030 đạt 2.541 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 37.105 tỷ đồng, năm 2025 đạt 84.887 tỷ đồng, năm 2030 đạt 170.738 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm năm 2020 đạt 1.606 triệu USD, gấp 3,5 lần kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 đạt 809 triệu USD, năm 2025 đạt 2.014 triệu USD, năm 2030 đạt 4.050 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đến năm 2020 đạt 797triệu USD, năm 2025 đạt 1.710 triệu USD, năm 2030 đạt 3.082 triệu USD.

Quy hoạch tập trung vào các nội dung chính, cụ thể: Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 107 chợ, 242 cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng, 5 trung tâm thương mại, 15 siêu thị. Đến năm 2025 có 120 chợ, 443 cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng, 5 trung tâm thương mại, 34 siêu thị và đến năm 2030 có 132 chợ, 704 cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng, 7 trung tâm thương mại, 40 siêu thị. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại đến năm 2030 khoảng 2.308 tỷ đồng. Các giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch bao gồm thu hút vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh thông tin và xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thương mại điện tử. Sở Công Thương được giao chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2030, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan thực hiện xây dựng danh mục kết cấu hạ tầng thương mại; xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các đề án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ, hỗ trợ phát triển phương thức kinh doanh hiện đại, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho doanh nghiệp thương mại.

          Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là tài liệu quan trọng giúp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định mục tiêu, định hướng phát triển ngành thương mại trong những năm tiếp theo. Đồng thời là cơ sở thu hút đầu tư và triển khai các chương trình, dự án theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212