TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ntnlctt8d 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

Ngày 20/8/2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiệm thu báo cáo tổng hợp Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh một số mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các thành viên Hội đồng nghiệm thu; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; tổ chuyên viên thực hiện Đề án và đại diện các đơn vị tham gia Đề án.

         Tại Hội nghị nghiệm thu, Tổ thực hiện trình bày báo cáo tổng hợp Đề án. Theo đó, Đề án đã đánh giá khái quát thực trạng năng lực cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình (cây cam, cây bưởi, gà, cá, cây dược liệu) như năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giá cả, thương hiệu, tình hình sơ chế, bảo quản, chế biến, thị trường tiêu thụ. Đồng thời, Tổ thực hiện Đề án đã đề ra các nhóm giải pháp và xây dựng phương án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Sau khi nghe Tổ thực hiện trình bày báo cáo tổng hợp Đề án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung của Đề án, Đề án đã được soạn thảo công phu, khoa học, dựa trên các số liệu phong phú đã thu thập được, đồng thời cho thấy được bức tranh tổng thể về năng lực cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình hiện nay. Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến để Tổ thực hiện tiếp thu, hoàn thiện Đề án.

Kết luận Hội nghị nghiệm thu đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Bùi Xuân Hùng đề nghị Tổ thực hiện Đề án nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa Đề án để trình Sở Công Thương phê duyệt.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212