TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hoctnqt8 
 Đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Ngày 31/7/2018, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ. Tới dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

        Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, Hội nghị đã được đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Qua Hội nghị đã giúp cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương hiểu sâu sắc và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra để vận dụng vào thực tế công tác, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212