TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ktch 
 Đồng chí Bùi Văn Khánh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị

Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Viện nghiên cứu Chiến lược chính sách Công Thương – Bộ Công Thương (đơn vị tư vấn lập quy hoạch).

          Tại Hội nghị, sau khi được nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các thành viên Hội đồng thẩm định đã phản biện và tham gia ý kiến vào Báo cáo tóm tắt Quy hoạch; hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí với các nội dung của Báo cáo đã nêu; Quy hoạch đã căn cứ và tuân thủ theo các quy hoạch về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh; Ngoài ra trong Báo cáo tóm tắt Quy hoạch cần phải chỉnh sửa lại một số số liệu về thực trạng phát triển thương mại của tỉnh hiện nay và sắp xếp lại một số nội dung cho phù hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tư vấn trong việc phối hợp với các ngành, các địa phương trong quá trình lập quy hoạch. Đồng thời, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng thẩm định; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch để trình UBND tỉnh.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212