TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 225 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
HN nghiem thu da mat 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

Ngày 29/3/2018, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng cát nhân tạo từ nguyên liệu đá, đá mạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ nhiệm đề tài; Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu; Tổ thực hiện đề tài.

          Tại Hội nghị nghiệm thu, Tổ đề tài đã trình bày báo cáo tổng hợp đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng cát nhân tạo từ nguyên liệu đá, đá mạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Theo đó, đề tài được triển khai nghiên cứu từ tháng 6/2017 đến nay đã cơ bản hoàn thành các nội dung như tổng quan nghiên cứu về cát nhân tạo; Hiện trạng sản xuất, nhu cầu tiêu thụ và tiềm năng phát triển công nghiệp sản xuất cát nhân tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường về sử dụng cát nhân tạo; Đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ và sử dụng cát nhân tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sau khi nghe Tổ thực hiện trình bày nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung của nhiệm vụ, nhiệm vụ đã được soạn thảo công phu, khoa học, kết luận đề tài đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh sau khi Chủ nhiệm đề tài cùng Tổ thực hiện đề tài chỉnh sửa một số ý kiến liên quan đến nội dung trình bày trong báo cáo tổng hợp.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212