TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
fdgth 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 23/3/2018, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chứcHội nghị học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

              Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các nội dung củachuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời đề nghị người đứng đầu các đơn vị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên cần nghiêm túc học tập, từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn công tác của đơn vị, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên; vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu của chuyên đề vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như phong cách dân chủ, quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, trọng dụng người tài, phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung về tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”....

Thông qua việc quán triệt nội dung cơ bản củachuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu các Chi bộ, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và người đứng đầu, cán bộ, đảng viên tiếp thu nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản tinh thần của chuyên đề, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212