TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tkn2017 2 
 Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho ngành Công Thương Hòa Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016

Ngày 12/01/2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ và Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Một số cán bộ hưu trí ngành Công Thương; Cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên lao động ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình; Phóng viên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình đến dự và đưa tin Hội nghị.

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, Ngành Công Thương đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Cụ thể: Về lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 ước đạt 27.523 tỷ đồng tăng 17,22% so với cùng kỳ, thực hiện 102,5% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2017 ước tăng 9,7% so với năm 2016; Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 22.368 tỷ đồng, tăng 19,14% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 101,58% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng không có biến động lớn, bình quân cả năm tăng 3,54% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu năm 2017 ước đạt 505 triệu USD, tăng 36,19% so với năm trước, thực hiện 108,6% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 469 triệu USD, tăng 39,25% so với năm trước, thực hiện 109,32% kế hoạch năm; Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 36 triệu USD, tăng 5,88% so với năm trước, thực hiện 100% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 ước đạt 413,846 triệu USD, tăng 28,8% so với năm trước, thực hiện 105,57% kế hoạch năm.

Bước sang năm 2018, Sở Công Thương Hòa Bình đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 31.651 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2017. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,9%. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 26.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước đạt 610 triệu USD (xuất khẩu hàng hoá đạt 571 triệu USD, xuất khẩu dịch vụ đạt 39 triệu USD), tăng 20,79% so với năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 490 triệu USD tăng 18 % so với năm 2017. Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 5%.Tỷ lệ số hộ sử dụng lưới điện quốc gia: 99,65%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Công Thương đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ngành bước sang năm 2018 cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh về xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án phát triển ngành Công Thương. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp; Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện năng, hạn chế tình trạng mất điện, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương thay mặt Sở Công Thương cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với những khó khăn của ngành và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Năm 2018, tập thể Lãnh đạo Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên lao động ngành Công Thương sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Sở Công Thương đã được nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 11 cá nhân. Sở Công Thương tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 18 cá nhân, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 41 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương năm 2017.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

tkn2017 1 
 Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

tkn2017 3 
 Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân

 

tkn2017 4 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212