TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
nq1217 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

          Ngày 27/12/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên cần nghiêm túc học tập, từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn công tác của đơn vị, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên; vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản củaNghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Thông qua việc quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu các Chi bộ, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và cán bộ, đảng viên tiếp thu nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản tinh thần của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212