TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 5 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
hnykqh1217 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 07/12/2017, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các đồng chí trong Ban quản lý đồ án quy hoạch; Về phía đơn vị tư vấn có đồng chí Trịnh Thanh Thủy - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương và các đồng chí chuyên viên của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương.  

            Tại Hội nghị, sau khi được nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã tham gia ý kiến vào bản dự thảo Quy hoạch; hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí với các nội dung của bản dự thảo đã nêu; Bám sát với với đề cương quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời căn cứ và tuân thủ theo các quy hoạch về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh; Ngoài ra trong bản dự thảo quy hoạch cần phải chỉnh sửa lại một số số liệu về thực trạng phát triển thương mại của tỉnh hiện nay và một số chỉ tiêu của quy hoạch.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của các đại biểu và ý kiến trả lời của đơn vị tư vấn; Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ- TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tư vấn trong việc phối hợp với các ngành, các địa phương trong quá trình lập quy hoạch, đồng chí cũng lưu ý Ban quản lý đồ án quy hoạch tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát lại nội dung cũng như số liệu của quy hoạch; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo quy hoạch sớm để Ban quản lý đồ án quy hoạch gửi các Sở ngành liên quan và các huyện thành phố lấy ý kiến trước khi trình Hội đồng thẩm định.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212