TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hnntt1117 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

           Ngày 09/11/2017, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ “Thu thập, đánh giá tác động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đến môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường”. Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu; Lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở và Tổ thực hiện nhiệm vụ.

           Tại Hội nghị nghiệm thu, Tổ thực hiện đã trình bày nhiệm vụ. Theo đó, nhiệm vụ đã đánh giá được tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thông qua việc điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, VLNCN tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đến môi trường; Đánh giá hiện trạng và mức độ hiệu quả của các công trình, phương án giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, từ đó có những giải pháp cụ thể để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp nói riêng và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung như: Các giải pháp về cơ chế chính sách; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ; Giải pháp về môi trường; Về nâng cao năng lực tổ chức, quản lý an toàn hóa chất, VLNCN,..

Sau khi nghe Tổ thực hiện trình bày nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung của nhiệm vụ, nhiệm vụ đã được soạn thảo công phu, khoa học, đưa ra được những số liệu cụ thể cho thấy được bức tranh tổng thể về tình hình ô nhiễm môi trường trong hoạt động thương mại hiện nay. Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến để Tổ thực hiện tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị nghiệm thu đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Tổ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo để trình Sở Công Thương phê duyệt.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212