Thương mại nội địa
mmac 
 Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 86,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015.

      Hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm qua đã đạt được những kết quả tích cực như cân đối cung - cầu hàng hoá được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại luôn giữ một vị trí quan trong trong hoạt động xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và trở thành đòn bẩy hữu hiệu nhất để giúp các doanh nghiệp tìm được đầu ra cho sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và mở rộng thị trường.

 

Cụ thể tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 đạt 15.730  tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ, vượt 1,3% kế hoạch năm. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp, cải tạo mạng lưới chợ dân sinh, phát triển thêm hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị AP Plaza, Vì Hòa Bình …, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch… phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Chỉ số giá tiêu dùng năm tăng khoảng 1,5% so với tháng 12/2014; Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có biến động lớn.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu năm ước 282 triệu USD, tăng 86,4% so với cùng kỳ, vượt 56,7% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động đầu tư, tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, giữ vững quan hệ với bạn hàng và tiếp tục tìm kiếm thị trường nên kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đạt ở mức tăng trưởng cao (86,4% so với cùng kỳ). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 30 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu. Trong đó có 01 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 triệu USD; 8 doanh nghiệp có doanh thu trên 10 triệu USD;  5 doanh nghiệp có doanh thu trên 5 triệu USD. Thị trường xuất khẩu của tỉnh tập trung vào các nước như Hoa Kỳ, EU, Nga, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước như hàng điện tử tăng 291,11%; Hàng may mặc tăng 78,28%; sản phẩm kim loại tăng 26,18% so với cùng kỳ

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 208 triệu USD, tăng 107,8% so với cùng kỳ, vượt 160% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh như các công ty may, các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử đã đẩy mạnh việc nhập khẩu nguyên phụ liệu để phục vụ sản xuất, nhập máy móc thiết bị mới để mở rộng quy mô.

Trong thời gian vừa qua, ngành Công Thương tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất ngày càng thu hút sự hưởng ứng của các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh. Trong năm tới, ngành đặt ra chỉ tiêu về tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ đạt 340 triệu USD tăng 20,6% so với năm 2015. Kim ngạch nhập khẩu đạt 295 triệu USD tăng 12% so với năm 2015 và tốc độ tăng chỉ giá tiêu dùng khoảng 5%.

Tin mới

Viết bởi Vũ Thị Tuyết Ngân