TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
mmac 
 Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 86,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015.

      Hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm qua đã đạt được những kết quả tích cực như cân đối cung - cầu hàng hoá được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại luôn giữ một vị trí quan trong trong hoạt động xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và trở thành đòn bẩy hữu hiệu nhất để giúp các doanh nghiệp tìm được đầu ra cho sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và mở rộng thị trường.

 

Cụ thể tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 đạt 15.730  tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ, vượt 1,3% kế hoạch năm. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp, cải tạo mạng lưới chợ dân sinh, phát triển thêm hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị AP Plaza, Vì Hòa Bình …, hệ thống cửa hàng kinh doanh x