TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Theo quy luật của thị trường, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng cao và trong thời điểm đó, diễn biến nguồn cung hàng hóa và giá cả là vấn đề người dân quan tâm. Đây cũng là lúc cần phát huy cao nhất vai trò của các ngành chức năng trong công tác bình ổn thị trường. Thực hiện Văn bản số 1546/UBND-KTTH ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021, vừa qua, Sở Công Thương đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

Đối với các Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ vốn vay dự trữ hàng hóa thiết yếu để thực hiện bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán: Gửi công văn đề nghị tham gia Chương trình bình ổn giá, hồ sơ, phương án kinh doanh về Sở Công Thương. Căn cứ vào nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với các Doanh nghiệp tự cam kết dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết: Có kế hoạch dự trữ hàng hóa để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng an toàn và kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ động tham gia chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, có thu nhập trung bình và thấp; cung ứng hàng hóa bình ổn kết hợp với các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước. Thực hiện cam kết đảm bảo bán hàng bình ổn trong dịp cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với các mặt hàng thiết yếu, cụ thể: Đăng ký giá (tại thời điểm ngày 25/12/2021), mặt hàng, điểm bán hàng bình ổn với Sở Công Thương và Sở Tài chính và cam kết duy trì giá bán, mặt hàng, điểm bán hàng trong suốt thời gian bình ổn giá từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 10/02/2022 (10/01 năm Nhâm Dần); treo băng zôn, biển nhận diện, bảng giá... hàng bình ổn giá tại cửa các siêu thị và các quầy bán hàng bình ổn của doanh nghiệp; can thiệp thị trường kịp thời theo sự chỉ đạo của cơ quan chức năng khi xảy ra biến động về giá; thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212