TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 cam sanh ha giang
 Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam tỉnh Hà Giang

Niên vụ 2021 - 2022, tổng diện tích cam của tỉnh Hà Giang là: 6.180,9 ha, sản lượng cho thu hoạch ước đạt 77.810 tấn; trong đó, cam sành sản lượng ước đạt 58.525 tấn, cam vàng sản lượng ước đạt 21.736,5 tấn; thời gian thu hoạch bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là việc vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản lượng cam lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở Văn bản số 1085/SCT-QLTM ngày 31/8/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình thông tin chi tiết về sản phẩm cam tỉnh Hà Giang (dowload tại đây) đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan được biết để hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212