TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cvd10nama 
 Người dân đến thăm quan, mua sắm tại Điểm bán hàng Việt Nam cố định, địa chỉ xã Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn)

Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, địa phương, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cuộc vận động đã mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đồng thời tạo được thói quen cho người dân trong việc lựa chọn hàng hóa, ngày càng tin tưởng, ưu tiên sử dụng hàng Việt.

          Trong những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Sở Công Thương luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động tới các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, các doanh nghiệp lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 34 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa tại các huyện: Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Thủy, Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong, Lương Sơn và Kỳ Sơn. Các đợt bán hàng luôn thu hút được đông đảo người dân địa phương đến thăm quan, mua sắm bước đầu tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước. Ngoài ra, Sở xây dựng 03 điểm bán hàng Việt Nam cố định tại xã Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn), xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc), xã Tử Nê (huyện Tân Lạc). Bên cạnh đó, Sở đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, Chương trình bình ổn giá và kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội đáp ứng nhu cầu cân đối cung- cầu hàng hóa tiêu dùng của nhân dân. Cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Sở đã đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn các đơn vị hưởng thụ triển khai thực hiện các đề án khuyến công. Thông qua các đề án giúp các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, đào tạo tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân; Sở đã tổ chức 22 lớp đào tạo nghề may công nghiệp, 04 lớp đào tạo nghề mộc dân dụng, 08 lớp sản xuất chổi chít xuất khẩu, 07 lớp đào tạo và nâng cao tay nghề dệt thổ cẩm, 04 lớp tết mành tre xuất khẩu, chương trình dạy nghệ may trên truyền hình, hỗ trợ máy móc thiết bị cho cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ, trình diễn mô hình cho 20 doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ thương hiệu cho 06 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Sở còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Kinh phí của địa phương dành cho các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động ít. Hàng hóa qua biên giới vào thị trường tác động trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng trong khi đó giá cả, chất lượng nhiều mặt hàng nội địa còn chưa hợp lý. Nhiều doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc khách hàng, kinh nghiệm thực hiện xúc tiến thương mại nên hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại chưa cao.

Để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, trong thời gian tới Sở Công Thương Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, thông tin thị trường đến mọi tầng lớp nhân dân nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; cung cấp thông tin các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất và hàng nhập ngoại, nhất là các sản phẩm, hàng hoá liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt thiết yếu của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, kết nối giao thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường.Tiếp tục triển khai xây dựng các Điểm bán hàng Việt Nam cố định trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212