TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
km9tdn2018 
 Các chương trình khuyến mại đã góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hàng hóa tồn kho lớn. Do vậy, việc các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và trên cả nước đã liên tục mở ra các hoạt động khuyến mại nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; đây là một hoạt động rất cần thiết và đã thu được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng.

        9 tháng đầu năm 2018, đã có 4.100 chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh các ngành hàng trong cả nước được thông báo và tổ chức trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 16.500 tỷ đồng. Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại cho 14 lượt doanh nghiệp với tổng giá trị khuyến mại 450,93 triệu đồng. Các hình thức khuyến mại chủ yếu là tặng quà, giảm giá bán sản phẩm, đưa hàng hoá mẫu, khuyến mại mang tính may rủi.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh được Sở Công Thương Hòa Bình thực hiện theo đúng quy định. Các thông báo chương trình khuyến mại gửi đến Sở đều được phòng chuyên môn tiếp nhận và thực hiện quản lý, lưu trữ, theo dõi việc thực hiện theo đúng chương trình khuyến mại đã thông báo. Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi đã đăng ký và được Sở kiểm tra xác nhận kịp thời, phòng ban chuyên môn, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình khuyến mại. Điều đó đã góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại, bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212