TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
kmtk17 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại được Sở Công Thương Hòa Bình thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đã đạt được những kết quả nhất định. Hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhìn chung diễn ra khá sôi động,các doanh nghiệp đăng ký và thông báo thực hiện các chương trình khuyến mại khá phong phú, các sản phẩm khuyến mại đa dạng, tổ chức thực hiện tốt, đúng nội dung thông báo, đăng ký, góp phần làm cho thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sôi động, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hoá, kích thích tiêu dùng, tăng sức mua, tăng doanh số bán hàng hoá.

          Năm 2017, Sở Công Thương đã tiếp nhận 5.300 lượt thông báo thực hiện khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng của các chương trình khuyến mại đạt 17.200 tỷ đồng, các sản phẩm, hàng hoá khuyến mại phong phú trong đó chủ yếu là mỹ phẩm, hàng điện tử, thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng, dịch vụ ngân hàng, điện thoại và dịch vụ điện thoại…, với giá trị giải thưởng ngày càng tăng, đã tạo không khí sôi động và thu hút hàng ngàn lượt người tiêu dùng tham gia, mua sắm kích thích người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm của các Công ty. Tiếp nhận và giải quyết 16 hồ sơ đăng ký thực hiên khuyến mại trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị khuyến mại là 764,17 triệu đồng; Ban hành Quyết định thu hồi 50% giá trị giải thưởng chương trinh khuyến mại không có người trúng thưởng đối với 01 doanh nghiệp, tổng giá trị thu hồi là 400.000 đồng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khuyến mại, trong thời gian tới ngoài việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng những quy định về tổ chức hoạt động khuyến mại, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo các hoạt động khuyến mại diễn ra trung thực, khách quan đúng với nội dung đã đăng ký, thông báo khuyến mại của doanh nghiệp. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212