TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
cho lh 
 Đề án Chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là một trong những cơ sở quan trọng cho công tác quản lý và phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động chợ thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quản lý, khai thác có hiệu quả, thu hút khách hàng đến với các chợ truyền thống, tăng sức mua, sức cạnh tranh cho kênh lưu thông hàng hóa qua chợ thì việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ thật sự là cần thiết và cấp bách; ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án Chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động, tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh hiện nay, Đề án đã đưa ra nội dung chuyển đổi mô hình quản lý chợ vềtổ chức, nhân sự, đất đai, tài sản, tài chính, công nợ và quy trình, trình tự, hồ sơ chuyển đổi cũng như công tác PCCC tại các chợ.

Bên cạnh đó Đề án cũng đưa ra những nhiệm vụ cụ thể giao cho các sở, ngànhliên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiệnnhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý chợ theo hướng văn minh, hiện đại và chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đề án Chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là một trong những cơ sở quan trọng cho công tác quản lý và phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh góp phần củng cố và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành hoạt động chợ theo hướng văn minh, hiện đại trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212