Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

bog2910 
 Hòa Bình bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

          Ngày 14/11/2018, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1438/SCT-QLTM chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh có kế hoạch dự trữ hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

km9tdn2018 
 Các chương trình khuyến mại đã góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hàng hóa tồn kho lớn. Do vậy, việc các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và trên cả nước đã liên tục mở ra các hoạt động khuyến mại nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; đây là một hoạt động rất cần thiết và đã thu được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng.

sttmpttm 
 Khách hàng mua sắm tại Cửa hàng Điện máy Tám Oanh (Thành phố Hòa Bình)

       Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của doanh nghiệp và hỗ trợ kịp thời từ phía các ngành chức năng, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, hàng hóa khá phong phú với nhiều chủng loại, nguồn cung dồi dào, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

kmtk17 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại được Sở Công Thương Hòa Bình thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đã đạt được những kết quả nhất định. Hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhìn chung diễn ra khá sôi động,các doanh nghiệp đăng ký và thông báo thực hiện các chương trình khuyến mại khá phong phú, các sản phẩm khuyến mại đa dạng, tổ chức thực hiện tốt, đúng nội dung thông báo, đăng ký, góp phần làm cho thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sôi động, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hoá, kích thích tiêu dùng, tăng sức mua, tăng doanh số bán hàng hoá.

cho lh 
 Đề án Chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là một trong những cơ sở quan trọng cho công tác quản lý và phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động chợ thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quản lý, khai thác có hiệu quả, thu hút khách hàng đến với các chợ truyền thống, tăng sức mua, sức cạnh tranh cho kênh lưu thông hàng hóa qua chợ thì việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ thật sự là cần thiết và cấp bách; ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án Chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động, tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh hiện nay, Đề án đã đưa ra nội dung chuyển đổi mô hình quản lý chợ vềtổ chức, nhân sự, đất đai, tài sản, tài chính, công nợ và quy trình, trình tự, hồ sơ chuyển đổi cũng như công tác PCCC tại các chợ.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212