Thương mại điện tử
 z2901836917429 d1b9e581d6fdbb98d2a7347c7bb95e21
 Chuyên gia phổ biến những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử

Ngày 28/10/2021, Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Tại lớp đào tạo, các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong Chương trình thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; xây dựng chính sách hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Digital Marketing và phát triển thương hiệu trên nền tảng số; hướng dẫn kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shoppe.vn).

Thông qua lớp đào tạo nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt thông tin, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, nhất là hiện nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động giao thương toàn cầu.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập