TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
tmdtt1220187 
 Hòa Bình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử (TMĐT) nhanh. Trong bối cảnh Chính phủ có chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để bắt kịp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lĩnh vực này dự báo sẽ có bước đột phá trong thời gian tới. Với mục tiêu thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế, quốc tế, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp, hoạt động hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển TMĐT, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

          Ngày 28/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển TMĐTtỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm triển khai thực hiện đã có 710 lượt cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TMĐT. 95% cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp biết đến lợi ích của TMĐT; 50% trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 và 10% dịch vụ mức độ 4, khoảng 70% giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp và công dân được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin điện tử hoặc qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Áp dụng phổ biến ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch TMĐT. Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng website TMĐT. Các hình thức thanh toán TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với khách hàng (B2C), doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước (B2G), các cá nhân với nhau (C2C), cơ quan nhà nước với cá nhân (G2C) được ứng dụng rộng rãi. 50% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông, truyền thông, du lịch, vận tải cho phép sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ và qua phương tiện điện tử. 45% doanh nghiệp ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức được vai trò to lớn của TMĐT mang lại nên thiếu đầu tư, quan tâm. Việc kiểm tra chất lượng, nhãn mác hàng hóa giao dịch trên mạng internet còn khó khăn. Nhiều người dân mua hàng trực tuyến nhưng khi nhận sản phẩm chất lượng, mẫu mã đôi khi không như quảng bá, giới thiệu. 

Để thúc đẩy TMĐT phát triển hơn nữa, trong thời gian tới tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tụctuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm mã nguồn mở khi triển khai các ứng dụng TMĐT, sử dụng các công nghệ phục vụ phát triển thanh toán trực tuyến, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các tiện ích thanh toán qua phương tiện điện tử hỗ trợ người mua thanh toán trực tuyến; xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch TMĐT nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp.

Nguồn: phòng Quản lý thương mại

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8