TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

     

     Ngày 13/6/2018/, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di chuyển đường điện (giai đoạn 1) thuộc dự án Tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Mông Hóa huyện Kỳ Sơn.

(QĐ chi tiết đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212