TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dtdmkhg 
 Đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Ngày 11/7/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thống nhất các nội dung liên quan về chủ trương điều chỉnh thiết kế hệ thống cấp điện hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Hòa Bình; Công ty Điện lực Hòa Bình; đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.

     

     Ngày 13/6/2018/, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di chuyển đường điện (giai đoạn 1) thuộc dự án Tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Mông Hóa huyện Kỳ Sơn.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212