TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 30/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 948/STTTT-CNTT về việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TBƯDCNTT&TT ngày 28/7/2021 của Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Truyền thông về tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa ình năm 2021-2022.

Để tạo điều kiện cho người dân, tổ chức có thể đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 được nhanh chóng, thuận lợi, hiện nay Bộ Y tế đã cung cấp các nền tảng hỗ trợ người dân, tổ chức đăng ký vắc xin phòng Covid-19 bằng 2 cách qua Cổng công khai thông tin tiêm chủng và ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên thiết bị di động. Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn đến đông đảo người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đặt banner liên kết trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để người dân, tổ chức có thể truy cập và thực hiện theo hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trực tuyến của Bộ Y tế tại địa chỉ:https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-5678.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng ban chức năng; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp sở hữu màn hình quảng cáo điện tử ngoài trời; các hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương thực hiện hướng dẫn người dân, tổ chức đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến bằng 2 cách qua Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ:https://tiemchungcovid19.gov.vnvà ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho thiết bị di động dùng hệ điều hành Android và iOS tại địa chỉ:https://hssk.kcb.vn/#/sskdt.

3. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân biết, đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến được Bộ Y tế cung cấp, hướng dẫn sử dụng nêu trên. Sở thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8