TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
unna1236med 
 

Để phát huy truyền thống vẻ vang, tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực hiệu quả. Sở Công Thương đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công thương (14/5/1951-14/5/2021).

      Theo đó, nội dung của phong trào thi đua bao gồm: Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao năm 2021, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng 8%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 44.462 tỷ đồng tăng 18% so với năm 2020; chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng dưới 5%; kim ngạch xuất khẩu năm 2021 phấn đấu đạt 1.218 triệu USD tăng 18% so với năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 980 USD tăng 12% so với năm 2020; tỷ lệ số hộ sử dụng lưới điện quốc gia phấn đấu đạt: 99,82%. Thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 theo Kế hoạch đề ra: Thúc đẩy sản xuất công nghiệp; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; phát triển thị trường nội địa, tăng cường mức lưu chuyển hàng hóa đảm bảo tốt nguồn cung; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thông tin truyền thông, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành công thương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Đối tượng thi đua: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương; các tập thể, cá nhân thuộc phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố. Thời gian thi đua từ ngày 26/02 – 30/4/2021.

Kết thúc đợt thi đua, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các phòng chuyên môn, đơn vị trong ngành và nắm bắt, kiểm tra thực tế, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng ngành công thương họp, bình xét những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tặng thưởng theo quy định.

Nguồn: Văn phòng Sở

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8