TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
Banner vuong attp 
 Tỉnh Hòa Bình tích cực hưởng ứng các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Công Thương

Các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Công Thương thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, được tổ chức tập trung vào tháng 10, tháng 11 năm 2020 với các nội dung chính như: Hoạt động“Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương và hoạt động “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương.

            Để hưởng ứng các hoạt động này, ngày 22/10/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1586/SCT-KTATMT đề nghị Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền và khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn và người tiêu dùng tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn và đẩy mạnh về an toàn thực phẩm; thông tin hoạt động “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” và hoạt động “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để biết và tham gia.

Đồng thời, ngày 22/10/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1587/SCT-KTATMT yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn và giới thiệu thông tin, trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương tổ chức tại Hà Nội từ ngày 06/11 - 08/11/2020; đăng banner hưởng ứng các hoạt động nêu trên tại website của các doanh nghiệp có liên kết về trang web tại địa chỉ http://www.antoanthucphamhd.vn.

Thông qua việc hưởng ứng các hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Công Thương nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8