Thông tin, tuyên truyền
ltbsf 
 

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; có nhiều điểm mới so với Luật Tố cáo 2011. Để đảm bảo quyền được cập nhật thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành quản lý, Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Luật tố cáo năm 2018.

(Dowload file tại đây: File Giới thiệu Luậtfile Luật)

Tin mới

Attachments:
Download this file (GT Luật TC 2018.pdf)GT L[ ]6944 kB
Download this file (Luật TC.pdf)LTC[ ]25188 kB
Viết bởi Ban biên tập