Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

dmltc2018 
 

        Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về việc thực hiện Luật Tố cáo, ngày 14/12/2018, Sở Công Thương đã có Kế hoạch số 1612/KH-SCT về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. Sở Công Thương tổng hợp toàn bộ những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011, cụ thể như sau:

ltbsf 
 

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; có nhiều điểm mới so với Luật Tố cáo 2011. Để đảm bảo quyền được cập nhật thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành quản lý, Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Luật tố cáo năm 2018.

Attachments:
Download this file (GT Luật TC 2018.pdf)GT L[ ]6944 kB
Download this file (Luật TC.pdf)LTC[ ]25188 kB

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212