Thống kê, báo cáo

Sở Công Thương thống kê các chương trình khuyến mại được thông báo đến Sở trong tháng 10/2018.

(Xem chi tiết tại đây)

Nguồn: phòng Quản lý thương mại

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập