TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Ngày 16/12/2015, Bộ Công Thương có Công văn số 12834/BCT-XNK về việc Thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015 và yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng của địa phương triển khai thực thi Hiệp định VKFTA đến các doanh nghiệp xuất khẩu, các nhà sản xuất để tận dụng cơ hội xuất khẩu, hưởng ưu đãi thuế quan những ngày cuối năm 2015 và có kế hoạch cho năm 2016 sắp đến.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212