Thời sự trong ngày

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh bán hàng, tiếp thị quảng bá mở rộng mạng lưới tiêu thụ, tìm hiểu các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển kênh phân phối sản phẩm tại thị trường trong nước và quốc tế, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, trưng bày giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ giao lưu thương mại, phát triển thị trường. Sở Công Thương Hòa Bình thông báo kế hoạch tổ chức Triển lãm, Tham gia Đoàn giao dịch thương mại cụ thể như sau:

1. Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2016 (file chi tiết đính kèm).

2. Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân T6/2016 (file chi tiết đính kèm).

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User